Reklamace a výměna zboží

Výměna zboží – neodpovídá velikost
V případě, že je Vám/jiné osobě objednané zboží velké či malé, je možné se dohodnout na výměně velikosti daného zboží, pokud je na skladě. V tomto případě nás kontaktujte e-mailem či telefonicky.
 
Rozpor s kupní smlouvou
Jestliže zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (např. omylem obdržíte zboží jiné velikosti či druhu), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou zboží nebo její opravou. V takovém případě kupující postupuje jako v případě reklamace. Není-li možné zboží vyměnit či opravit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 
Záruka
Záruční doba (záruka) zboží je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním a na zboží, u kterého uplynula výše uvedená záruční doba.
 
Vady zboží - reklamace
Jestliže má dodané zboží vady,zašle v záruční době kupující vadné zboží v původním obalu na adresu provozovny súčtenkou, popisem vad a uvedením, jaký způsob řešení reklamace požaduje. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.
 
Při zasílání zboží kupující volí vhodný obal, aby nedošlo při přepravě zboží k jeho poškození či znehodnocení.
 
Od okamžiku odevzdání/doručení zásilky s vadným zbožím a náležitostmi uvedenými výše, začíná běžet 30 denní lhůta, ve které bude reklamace vyřízena prodávajícím.
 
O přijetí reklamace a způsobu vyřízení reklamace bude kupující vyrozuměn e-mailem.
 
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, má kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. V takovém případě je kupující povinen zboží odevzdat/odeslat ve lhůtě výše uvedené na adresu jakékoliv provozovny uvedenou v sekci „O nás“ (rozhodující je tedy datum odevzdání/odeslání). Zboží je nutné odevzdat/odeslat nepoškozené, bez známek užívání, v původním obalu spolu s účtenkou a zabalit vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. Po obdržení takto vráceného zboží Vám budou zaplacené finanční prostředky vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to předem dohodnutým způsobem.
 
Jestliže během přepravy dojde v důsledku nevhodného zabalení zboží k jeho poškození, uplatňuje kupující vzniklou škodu u přepravní společnosti.

adresa k zaslání výměn nebo reklamací:

LASTPOINT SRO
K NÁMĚSTÍ 713
25241 DOLNÍ BŘEŽANY

K vrácení zboží pomocí Zásilkovny Vám zašleme kod pro zpětnou zásilku.